1,2,3,4,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1.2 ml x 50ug/ml

Descrição

1,2,3,4,8,9-Hexachlorodibenzofuran, 1.2 ml x 50ug/ml