1,2,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 1.2 ml x 50ug/ml

Descrição

1,2,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran, 1.2 ml x 50ug/ml