1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran , 1.2 ml x 50ug/ml

Descrição

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran , 1.2 ml x 50ug/ml